F

Montagevoorwaarden & advies

Zelf monteren of Montageservice

montage en advies

Bouwpakket & zelf monteren
U koopt een bouwpakket geleverd met een montagehandleiding en bouwtekeningen en gaat de kas zelf plaatsen. Lees deze vooraf heel goed door! Zoek bij een glasgedekte kas een locatie minimaal 50 cm. uit de muur of schutting. Deze ruimte heeft u nodig bij het beglazen! Voor het plaatsen van een muurkas gelden andere specificaties.

Montage door een ervaren vakman
Wij hebben een team van zeer ervaren monteurs, ook in uw regio, die uw tuinkas, muurkas of prieel graag voor u plaatsen. Hiervoor gelden verschillende vaste tarieven (A t/m F), die vermeld staan op de productpagina. Wanneer u het door ons gemonteerd en geplaatst wilt hebben dient u het juiste montagetarief te selecteren en te bestellen. Van u wordt verwacht dat de bouwplaats bouwrijp en stabiel is, ontdaan van obstakels, wortels en oude funderingen. Bij een muurkas dient de achterwand tevens stabiel, vlak en haaks te zijn t.o.v. de ondergrond! Als wij monteren op een door u gemetselde fundering of muur verzoeken wij u doet vooraf goed met ons af te stemmen om teleurstelling te voorkomen.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
1. In overleg met u wordt de datum/worden de data voor montage bepaald.

2. De vermelde montageprijzen per categorie (A t/m F) zijn van toepassing indien bij aanvang van de montage as voldaan aan de gestelde voorschriften:
a. De ondergrond dient vast en stabiel te zijn en verder ontdaan van wortels, funderingsresten, stroomkabels etc.
b. Rond de fundering dient er minimaal 50 cm ruimte te zijn voor het beglazen. Beglazing gebeurt vanaf de buitenzijde van de kas.
c. Bij een muurkas dient de achterwand stabiel, vlak en haaks t.o.v. de ondergrond te zijn.
d. In de montageprijs is niet inbegrepen het leveren en/of verwerken van stelstenen, beton of accessoires.
e. Tegen een meerprijs van 60,00 euro incl. BTW wordt de fundering op vier hoeken verankerd in snelbeton. Dit dient vooraf te worden vermeld. Deze optie kunt u niet via de webshop bestellen, maar kunnen we later met elkaar afstemmen.
f. Tegen een meerprijs va 99,00 euro incl. BTW worden de schermsystemen in de categorie A,B en C gemonteerd. Voor categorie D t/m G is de montageprijs 129,00 euro incl. BTW. Deze opties kunt u niet via de webshop bestellen, maar kunnen we later met elkaar afstemmen.
g. Indien u zelf een muurtje c.q. fundering gaat aanbrengen verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen in verband met de exacte maatvoering in mm.
h. De condities en voorwaarden met betrekking tot montage worden per e-mail toegezonden.

3. Indien bij aankomst van de monteur blijkt dat aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, zal de monteur niet aanvangen met de montagewerkzaamheden.

4. Indien de monteur niet kan aanvangen met de montagewerkzaamheden volgt hierover een factuur van 50% van de oorspronkelijke prijs voor montage.

Bouwvergunning
Of u een bouwvergunning nodig heeft voor uw hobbyruimte hangt af van de hoogte, oppervlakte en locatie. Indien deze hoger is dan 300 cm. dan is het vrijwel zeker dat u een bouwvergunning moet aanvragen. Ga naar www.omgevingsloket.nl van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden u vergunningvrij uw tuinkas, muurkas of prieel mag plaatsen. Indien u tekeningen nodig heeft kunnen wij u deze aanleveren. U dient hiervoor altijd een voor-, zij-, en bovenaanzicht met de juiste maatvoeringen in te dienen.


Beglazing & regenpijpen

montage en advies

Glaskeuze - tuindersglas / veiligheidsglas / polycarbonaat
Per merk is de beglazing van de kassen onderscheidend. De tuindersglas ruiten worden bij alle merken dakpansgewijs gestapeld en met glashaken vastgezet met glasklemmen. Bij alle Halls kassen worden de ruiten veiligheidsglas en het polycarbonaat (kunststof) vastgezet met glasklemmen. Bij alle Eden en Juliana kassen worden de ruiten veiligheidsglas en polycarbonaat vastgezet met fraaie beglazingsstrips. Bij de merken Halls en Eden wordt er bij veiligheidsglas gebruik gemaakt van transparante H-strips om de pasruiten te stapelen. Bij Juliana kassen zijn de ruiten veiligheidsglas altijd uit één stuk. Zie hieronder de schematische weergave.

In uw keuze voor tuinders- of veiligheidsglas is het belangrijk van beide kanten de voordelen te kennen. Glas heeft een dikte van 3 of 4 mm. Hét grote voordeel van tuindersglas is de prijs. Veiligheidsglas is tot 6 keer sterker, eenvoudiger te verwerken en valt bij breuk in duizenden botte deeltjes uiteen. Wat wordt uw keuze?

1. Het type beglazing, evenals het bevestigingsmateriaal kan per kas sterk verschillend zijn.

2. Tuindersglas wordt veelal 'gestapeld' aangebracht. Veiligheidsglas wordt hoofdzakelijk geleverd in lange ruiten waarbij niet dakpansgewijs wordt gestapeld. Zie dan vermelding /1 bij het product.

3. Bij vermelding /1: glasdelen worden met diagonale snijzijde en/of pasruiten worden vaak niet uit een stuk geleverd. Hiervoor maakt u gebruik van zgn. pasruiten en stapelprofielen.

4. Regenpijpsets zijn niet altijd standaard inbegrepen bij de kas en kunnen niet altijd worden toegepast. Zie hiervoor de specificatie per kas.

Beglazing per merk

Fundering & verankering

montage en advies

U start met het plaatsen van de fundering. Voor alle kassen, muurkassen en priëlen is een stalen of aluminium fundering (optioneel) verkrijgbaar. U kunt ervoor kiezen zelf een gemetselde fundering te maken of de kas op een muurtje te plaatsen. De maten bij de producten zijn indicatief. Op verzoek bieden exacte maatvoeringen in mm. aan. Bij gebruik van de stalen of aluminium fundering moet deze gesteld worden op zgn. stelstenen. In de hoeken brengt u grondankers aan in een gat van rond de 30 cm. Daarna giet u deze gaten vol met beton (wordt niet meegeleverd). Bij het waterpassen neemt u 1 cm. afschot per meter (over de lengte) voor een juiste afloop van het regenwater.

1. Voor elke tuinkas of prieel is een fundering verkrijgbaar. Deze ziet u bij de aankoopsuggesties onderaan de productpagina staan en kunt u erbij bestellen.

2. Stalen fundering: apart verkrijgbaar, separaat te monteren en te bevestigen aan het frame van de kas.

3. Wij adviseren de fundering te plaatsen op onderling waterpas gestelde stenen. Deze stelstenen (bv 50x50x5 cm tegels) worden niet meegeleverd.

4. Geen fundering: u produceert een eigen (stenen) fundering.. Vraag een grondplan aan voor de correcte maatvoering in mm.

5. Bij het plaatsen van de kas op een muurtje dient het basis/dorpelprofiel, meestal L-vormig, bovenop en aan de buitenkant te worden gemonteerd.

6. Montage door monteur: wij adviseren u een fundering mee te bestellen, om montageproblemen en teleurstellingen te voorkomen.


Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.